Røros Hotell
 
8. november
2017

Foredragsholdere 2017

Vilje & Vekst 2017 skal utfordre, gi eksempler på effektive og rasjonelle veivalg, ha kontroversielle innfallsvinkler, samt løfte fram troen på de hårete målene.