Røros Hotell
 
26. april
2018

Et viktig samlingspunkt for næringslivet i Fjellregionen

Bli inspirert av dyktige foredragsholdere  og hverandre
Faglig påfyll og en arena for nettverksbygging står sentralt når næringslivet i Fjellregionen samles til Vilje & Vekst. Hovedtema på årets Vilje & Vekst er hvordan næringslivet i vår del av landet kan ta tak i og utnytte nye muligheter gjennom innovasjon og utvikling. Konferansen løfter særlig fram tre mulighetsområder og inviterer næringslivet til å diskutere disse i dybden; bioøkonomi, opplevelsesøkonomi og framtida for vareproduserende industri i regionen. Som en del av konferansen vil det være tre parallelle sesjoner som går i dybden på hver av disse mulighetsområdene.

Medlem Næringsforum i Fjellregionen kr 500Ikke medlem kr 650
  • RorosBanken Logo CMYK
  • tosLagreLagreLagreLagre
  • indexLagreLagreLagreLagre
  • Logo Haltdalen
    LagreLagre
  • hkp logo
  • Minilogo FARGE
  • in bokmal liten