Røros Hotell
 
april
2018

Foredragsholdere 2018

Vilje & Vekst 2018 skal utfordre, gi eksempler på effektive og rasjonelle veivalg, ha kontroversielle innfallsvinkler, samt løfte fram troen på de hårete målene.