Røros Hotell
 
april
2018

Om Vilje & Vekst

- en møtearene hvor relasjoner etableres og historier deles!

Faglig påfyll og sosial møteplasser har alle behov for. Vilje & Vekst 2018 er Næringsforum i Fjellregion, Sparebank 1 Østlandet, Haltdalen Sparebank, Tolga-Os Sparebank og RørosBanken sitt bidrag der så vel kjøpmann som næringslivsleder, offentlig ansatt eller student, kvinne eller mann, bør kunne finne noe å bli fenget av. Dette er møteplassen for å hente inspirasjon, bygge nettverk og ikke minst lære av andre.

April 2017

Kontinuerlig oppdatering av program, påmeldingsinformasjon, m.m. – se: www.viljeogvekst.no eller vår Facebook-side.