Røros Hotell
 
26. april
2018

Tidligere arrangement

Falkbergetsalen RørosHotell

Vilje & Vekst hadde en sped start i 2006, og har vært arrangert som en møteplass mellom næringsliv og det offentlige, samt øvrige samfunnsaktører ytterligere seks ganger etter dette (2008, 2010, 2011, 2012, 2014, 2015).

Eier av konferansen, Næringsforum i Fjellregionen (NiF), ønsker at Vilje & Vekst skal være en arena som både kan fremme og stimulere vekst i nedslagsområdet til NiF. Ambisjonen er likevel at det skal være en møteplass hvor også andre regioners næringsliv, politikere og offentlige etater, m.fl. kan komme for å lære vår region bedre å kjenne, samt kunne dra nytte av det som presenteres på konferansen.

Totalt sett er det et mål for NiF som eier av konferansen at Vilje & Vekst, også i 2018, skal bli et arrangement som øker regional og nasjonal bevissthet blant deltakerne. Møteplassen skal styrke og utvikle kontakt og samarbeid mellom samfunnsaktører i og utenfor regionen, og få flere til å ville – og kanskje til og med vokse!

Lagre