Røros Hotell
 
april
2018

Program 2018 kommer

April 2018

   
   
09:30 Konferansestart
09.40-10.10 Plenumsforedrag.
10.15-11.10 Plenumsforedrag.
11.10-11.30 Lett pause
11.30-12.15 Parallelle foredrag.
A)

B)

12.20-12.40 Parallelle foredrag
A)

B)

12.40-13.40 Minglelunsj
13.40-14.25 Parallelle foredrag.
A)

B)

14.30-15.25 Parallelle foredrag.
A)

B)

15.25-15.45 Lett pause
15.45-16.35 Plenumsforedrag.
16.40-17.20 Paneldebatt
17.20-17.30 Konferanseslutt